English

CompareNetworks jQuery'd Bread Crumb - jBreadCrumb

 

 

 

 

MİSYONUMUZ

 

 • Milli ve manevi değerlerimizi esas alarak; hak ve adaleti insan, toplum ve çevre açısından üstün tutan bir anlayışı özümsemiş, serbest piyasa ekonomisinin temel prensipleri çerçevesinde iş ahlakına sahip müteşebbisler aracılığı ile sürdürülebilir iktisadi kalkınmaya destek vermek,  bireysel ve toplumsal huzur ve refahın geliştirilmesine hizmet etmektir. 

 

VİZYONUMUZ

VİZYON:

Ulusal ve uluslararası iş dünyasında-hayatında-iktisadi ve ticari alanda- etkin, sivil toplum, özel sektör ve kamu ilişkilerinde öncü, irfan-erdem- sahiplerinin oluşturduğu ve tercih edilen bir-SİAD-STK olmaktır.

 

 

 

DEĞERLERİMİZ

 

DEĞERLER:

 

HEDEFLERİMİZ

 

HEDEFLER:

 1. Sektör komiteleri oluşturmak,
 2. İktisadi, ticari ve içtimai –sosyal-araştırmalar yapmak/raporlama yapmak,
 3. TÜMSiAD iş adamı kimliği,
 4. Problem halinde üyeler arasında hakemlik/tahkim görevinin altyapısının hazırlanması,
 5. Üye profilinin oluşturulması,
 6. Bir üniversite bünyesinde “KOBİ Araştırma Merkezi” kurmak,
 7. Tasarruf ekonomisini hâkim kılmak,
 8. Ekonomik anlayışımız paylaşım ekonomisidir,
 9. Faizsiz sistemin tüm iş hayatımızda hâkim olmasına katkı sağlamak,
 10. Ticari(fıkhi) kuralları bilmeyen iş adamlarının kendi işleri ve ekonomik sisteme vereceği zararlar nedeniyle iş adamlarına yönelik eğitici-öğretici faaliyetlere önem vermek. (İstişare ve eğitim)
 11. Diğer STK’lar ile iyi iş birliği içinde olmak,
 12. Sürdürebilir olmak,
 13. İletişim ve planlama,
 14. Üye sayımızı arttırmak,
 15. Etkin yönetim ve koordinasyon