English

CompareNetworks jQuery'd Bread Crumb - jBreadCrumb
2020-05-04

Kredi Garanti Fonu ile ilgili Bilgilendirme

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında Kredi Garanti Fonu (KGF) limiti 2 katına çıkarıldı. Hazine Destekli Kredi Garanti Sistemi kapsamında yasal kaynak miktarı 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkarılarak, finansmana erişimde teminat sıkıntısı yaşayan küçük büyük tüm işletmelerin açılacak paketler dahilinde toplamda 450 milyar TL’den fazla kredi imkanından yararlanması için imkan sağlandı.
 
 
KGF, kurumsal bir kefalet kuruluşu olarak teminat yetersizliği nedeniyle çeşitli kredi ve destek imkânlarından yeterince yararlanamayan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) ve KOBİ dışı işletmelerin, “müteselsil kefil” olmak suretiyle krediye erişimlerini sağlamaktadır.
 
 
Bireysel krediler, tüketici kredileri ve çek karnesi kredisi ile şirket kredi kartları hariç, işletmelerin ihtiyaç duyduğu işletme ve yatırım finansmanı için her türlü nakdi ve gayri nakdi kredilere yönelik kefalet verir. 
 
 
Ayrıca bankaların, ilk defa veya ilave olarak kullandıracakları, yenileyecekleri, yeniden vadelendirecekleri veya yapılandıracakları TL ve/veya döviz cinsinden ve/veya dövize endeksli nakdi ve gayrinakdî krediler ile 6361 sayılı Kanun kapsamında yetkilendirilen finansal kiralama ve yatırıma yönelik finansman sağlanması kaydıyla finansman şirketleri tarafından sağlanan kaynak için de kefalet vermektedir.
 
 
KGF KEFALETLERİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?
 
Bankalar nezdinde kredi değerliliği olan ancak teminat yetersizliği nedeniyle çeşitli kredi ve destek imkanlarından yararlanamayan KOBİ tanımını haiz işletmeler ve KOBİ tanımı dışında kalan işletmeler de KGF kefaletlerinden yararlanabilmektedir.
 
 
KOBİ tanımını haiz olan diğer işletmeler gibi esnaf ve sanatkârlar, serbest meslek mensupları, tarımsal işletmeler ile çiftçiler de KGF kefaletinden yararlanabilmektedir.
 
 
KGF’nin kefalet süreçleri ve işleyişi ile ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki link üzerinden ulaşılabilmektedir.
 
 
https://www.kgf.com.tr/index.php/tr/kefalet-isleyisi/surec